สินเชื่อบ้าน ธนาคารทิสโก้

ให้คุณมีเงินเหลือใช้มากกว่า

พร้อมโอกาสลดดอกเบี้ยสูงสุดครึ่งหนึ่ง

ด้วย TISCO Mortgage Saver

ลดภาระ จบในบัญชีเดียว

บริหารเงินอย่างชาญฉลาด มีเพียงบัญชีเดียวช่วยประหยัดดอกเบี้ย และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

ใช้จ่ายไร้กังวล

ย้ายเงินในบัญชีเงินฝากมาไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้าน ยังใช้จ่ายสบายและลดดอกเบี้ยไปพร้อมกัน

ใช้จ่ายไร้กังวล

ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง

เบิกถอนเงินส่วนที่ชำระเกินค่างวดมาใช้ได้สูงสุดถึง 50% ของเงินต้นคงเหลือ

ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง

สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

เบิกถอนเงินสดจากเงินส่วนทีชำระเกินค่างวดได้ 24 ชม. จากตู้เอทีเอ็มทุกตู้ทุกธนาคาร

สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

TISCO Mortgage Saver เป็นบัญชีสินเชื่อบ้านที่ประกอบด้วย

ส่วนสินเชื่อบ้าน กับ ส่วนของเงินพร้อมใช้

ส่วนสินเชื่อ  

ตัวอย่าง

เงินกู้บ้าน

5 ล้านบาท

-

เงินโปะ

5 แสนบาท

4.5 ล้านบาท

เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย

ส่วนของเงินพร้อมใช้  

-

=

=

ตัวอย่าง การชำระดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน 30 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.30% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 5.50% 

หากโปะถอนแบบข้างต้นต่อเนื่อง

ตลอดอายุสัญญา

ดอกเบี้ยที่ประหยัด = (ดอกเบี้ยต่องวดกรณีไม่มีการโปะถอน - ดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน)

ดอกเบี้ยต่องวดกรณีไม่มีการโปะถอน = (เงินต้นคงเหลือสุทธิ x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี) ÷ 12 เดือน

ดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน = (เงินต้นคงเหลือสุทธิ - เงินส่วนที่ชำระเกินค่างวด) x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี) ÷ 12 เดือน

ตารางการผ่อนชำระค่างวดข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

ต้นงวดที่   3    

ต้นงวดที่   6     

ต้นงวดที่   11     

นำเงินโบนัสและเงินเก็บมา 


ต้องจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ 


สิ้นปีต้องการซื้อ LTF/RMF 

โปะ 


ถอน


ถอน

500,000 บาท


200,000 บาท


300,000 บาท

ขอสินเชื่อบ้าน TISCO Mortgage Saver ต้องทำอย่างไรบ้าง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันได
 • ให้อิสระในการชำระเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ บริการมอร์เกจ เซฟเวอร์ ที่ให้คุณโปะได้ และถอนเงินที่โปะออกมาใช้ได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขการรับหลักประกัน

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบ้านสำหรับรีไฟแนนซ์

ค่าธรรมเนียม สำหรับบริการ ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์

* ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อ้างอิงการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารทิสโก้ 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-633-6000 กด 7

 1. ค่าอากรแสตมป์
  0.05% ของวงเงินกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง
  ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 3. ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน
  ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด

 4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
  ฟรี

 5. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  0.11 ถึง 8% ของทุนประกันภัย

 6. ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์)
  คิด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา

 1. ค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM
  100 บาท

 2. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
  200 บาท

 3. ค่าบริการถอนเงินสด/โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารภายในบัตร/สอบถามยอดเงินในบัญชีจาก ATM ต่างธนาคารทั่วประเทศ
  ฟรี

 4. ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
  ผ่านตู้ ATM 
  วงเงิน 0 - 10,000 บาท อัตรา 25 บาท
  วงเงิน มากกว่า 10,000 อัตรา 35 บาท
  ผ่าน TISCO Mobile Banking
  ฟรี

 5. ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)
  ผ่านตู้ ATM 
  วงเงิน 0 - 5,000 บาท ฟรี
  วงเงิน มากกว่า 5,000 ถึง 30,000 บาท อัตรา 2 บาท
  วงเงิน มากกว่า 30,000 ถึง 100,000 บาท อัตรา 5 บาท
  วงเงิน มากกว่า 100,000 บาท ถึงวงเงินสูงสุดที่กำหนด 10 บาท
  ผ่าน TISCO Mobile Banking
  ฟรี

 6. ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค
  15 บาท / ฉบับ

 7. ค่าบริการเกี่ยวกับเช็ค
  ตามประกาศตารางอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

 ดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร 

หมายเหตุ การให้บริการ ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การชำระคืนเงินกู้มากกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะสามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่ชำระเกินไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารกำหนด
 2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ย และเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินที่เบิกถอนออกไป
 3. กรณีที่ชำระคืนเงินกู้เกิน 50% ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกิน 50% จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เงินต้นคงเหลือ 1,000,000 บาท หากชำระคืนเงินกู้เกินกว่าค่างวดรวม 600,000 บาท จะสามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเกิน 100,000 บาทจะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งไม่สามารถเบิกถอนได้
 4. เมื่อมีการชำระคืนเงินกู้ล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์เป็นอันสิ้นสุด ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในวันทำการถัดไปทันที
 5. ตรวจสอบยอดเงินต้นคงเหลือ และจำนวนเงินที่สามารถถอนได้ผ่าน TISCO e-Statement บนเว็บไซต์ www.tisco.co.th หรือใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน
 6. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน สามารถเบิกถอนได้ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเบิกถอนผ่านเช็คที่สาขาของธนาคารทิสโก้ในเวลาทำการ
 7. กรณีไม่ได้ชำระค่างวดตามเวลาที่กำหนด และในบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์มียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ ระบบจะทำการตัดค่างวดจากยอดเงินดังกล่าวอัตโนมัติ หากยอดเงินดังกล่าวต่ำกว่าค่างวด ระบบจะยังคงตัดค่างวดตามยอดดังกล่าว และส่วนค่างวดที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ ตัวอย่างเช่น ค่างวด 20,000 บาท และมียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ 15,000 บาท ระบบตัดค่างวด 15,000 บาท ส่วนค่างวด 5,000 บาทที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ
 8. ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 9. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด